EFT / Matrix Reimprinting

 • Afkod overbevisninger, der står i vejen for et liv i vækst og kærlighed
 • Slip tunge og hæmmende tankemønstre
 • Oplev at få indsigter, der giver et nyt syn på gamle oplevelser
 • Find årsagen til dit fysiske landskab
Book en tid

EFT / Matrix Reimprinting får fat i årsagen… og hjælper dig af med livstemaer

EFT / Matrix Reimprinting finder årsagen til dit ubehag og den bagvedliggende kodning. På den måde kommer du af med dit mønster og overlevelsesstrategi, der forhindrer dig i at være den, du i virkeligheden er.


Du kender måske det her med, at være bevidst om et mønster – noget du gør – uden at være stand til at blive fri for det?

Det kan også være, der hele tiden kører negative tanker rundt i hovedet, som bliver ved med at dukke op? Og du tror, det er sandheden.

Det er det, vi kalder for et livstema. Det kan EFT/Matrix Reimprinting hjælpe dig af med.

Men allerførst er du måske nysgerrig på EVIDENS - virker EFT / Matrix Reimprinting?
Se mere på EFT Universe eller Association for Comprehensive Energy Psychologi.

‍Eller simpelthen google selv. Der er masser af undersøgelser, der understøtter, at det virker.

Og så er metoden godkendt som evidensbaseret behandlingsmetode i USA.

Book en tid

Jeg blev opmærksom på, at jeg havde mønstre med mig fra min opvækst som spændte ben for mig.

Livstemaer

Livstemaer, smerter og sygdom er udtryk for disharmoni. Hvis du er stresset og lever i disharmoni, kan EFT / Matrix Reimprinting hjælpe dig. Hvis du tænker EFT / Matrix Reimprinting ikke er noget for dig og hellere vil ned i kroppen, er breatwork et godt og magisk alternativ.

 • Jeg er ikke god nok
 • Verden er et farligt sted
 • Jeg er ikke værd at elske
 • Jeg får aldrig succes
 • Jeg kan ikke holde på penge
 • Ingen kan lide mig
 • Ingen hører eller ser mig
 • Jeg er overladt til mig selv
 • Jeg er helt alene i verden
 • Jeg føler mig ensom
 • Jeg er magtesløs
 • Jeg er skyldig
 • ... Og mange, mange flere

Måske kender du nogle af dem?

Modstand er en gave

Men, men, men selv om du gerne vil have det bedre, kan det være, der dukker en (stor) modstand op. Det kan være, den allerede er der, inden du får booket en tid. Eller at den rører på sig, når vi kommer for tæt på. Ligegyldig hvad, må vi tage os af den, før vi kan komme videre.

Der ligger guld og venter på dig, når du mærker modstand. Det er der, du finder dit paradigme skift. Der hvor du virkelig skifter retning og lægger noget bag dig, så du kan leve et liv i vækst og kærlighed.

 • Uden skyld eller andre negative følelser
 • Uden smerter
 • Med glæde, nysgerrighed og lethed

Det tager tid

Matrix har med de ubevidste kodninger og overbevisninger at gøre. At få dem ændret vil selvfølgelig have stor effekt på ens liv. Og der sker mirakler, hvor paradigme skiftet kommer på bare en session. Men ikke hver gang.

Selv om EFT er en effektiv metode, tager det tid at få et liv i lethed. Der er familiedynamikker, arbejdspladser og meget andet, der kan holde en fast i mønstre. Men gå efter guldet, og du finde det.

EFT/Matrix Reimprinting sessioner

I forbindelse med en session behøver man ikke fortælle om det, man har oplevet det, som vi kender det fra samtaleterapi. Talen er nedprioriteret og det intuitive råder.

Samtidig bankes der på meridianpunkter.

Meridianpunkter

Der bankes på meridianpunkter i ansigtet, hals og især hænderne, samtidig med at vi taler om det billede, der dukker op omkring hændelsen. Der er effektive metoder til at minimere angst, væmmelse, ked-af-det-hed eller hvad der nu dukker op. Der bliver passet på dig.

Derefter går vi ind og annullerer den kodning / betydning, som du gav oplevelsen, den gang det skete.

Karl Dawson behandler angst og misbrug:

Se mere om Karl Dawson og EFT/Matrix Reimprinting her.
Karl Dawson opfandt Matrix Reimprinting.

Under fanen Tankefeltterapi kan du læse om en effektiv selvhjælpsmetoder, hvor du på egen hånd kan få den tunge energi ud af dit system.

Book en tid

EFT/Matrix Reimprinting er skånsom og tryg behandling

Det kan godt opleves ubehageligt, når man i almindelig samtaleterapi skal genfortælle, hvad man har oplevet. Grunden er, at traumet bliver reaktiveret. Det føles, som om man gennemlever hændelsen igen.

Med Matrix Reimprinting er talen minimal. Du behøver kun at “tune ind” på oplevelsen, mens der tappes.

I Matrix Reimprinting ser vi på de betydninger, vi tillægger en hændelse, og det behøver ikke være voldsomt. Det kan være helt almindelige dagligdags hændelser, der bliver vores paradigme.

For eksempel, som når et barn bliver kastet op i luften af sin far.

Barnet føler sig som sådan ikke utryg ved far, men oplevelsen får alligevel betydning, fordi barnet ikke kunne påvirke situationen.

Efterfølgende kan der opstå en overbevisning, som “jeg stoler ikke på autoriteter”, der gør at barnet som voksen har lyst til at kontrollere sine omgivelser.

Årsagen til problemerne

Med Matrix Reimprinting (MR) opløses og ændres den overbevisning, der er årsag til problemet. Det kan være en traumatisk oplevelse, en helt dagligdags oplevelse, eller et livstema som for eksempel “jeg er ikke god nok” eller “verden er et farligt sted”.

Med Matrix Birth Reimprinting (MBR) opløses og ændres den overbevisning, du har fået i forbindelse med din egen fødsel, eller de fødsler, du selv har haft. Faktisk går mange af vores issues tilbage til fødslen.

Du kan også skabe den optimale fremtidige fødsel for dig og dit barn. Så hvis du venter dig, er det måske en ide at kikke nærmere på det.

Med Matrix Soul Reimprinting (MSR) opløses og ændres den overbevisning, du har på det spirituelle plan.

Vi har et fysisk, mentalt, psykisk og spirituelt legeme.

Book en tid